کلاسهای آنلاین گروه حسابداری ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه حسابداری (تحصیلات تکمیلی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   19:45-20:45 18:45-19:45 17:45-18:45 16:30-17:30 15:30-16:30 14:30-15:30 13:15-14:15 12:15-13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9           روش تحقیق پیشرفته       حسابداری مدیریت (فرد)   حسابداری مدیریت   شنبه     حسابداری بخش عمومی (زوج)           اقتصاد سنجی   حسابرسی پیشرفته   یکشنبه           حسابداری بخش عمومی   تئوری حسابداری 1(زوج)       تئوری حسابداری 1 دوشنبه                         سه شنبه                         چهارشنبه                         پنجشنبه      

کلاسهای آنلاین گروه حسابداری (تحصیلات تکمیلی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

19:45-20:45

18:45-19:45

17:45-18:45

16:30-17:30

15:30-16:30

14:30-15:30

13:15-14:15

12:15-13:15

11:15-12:15

10-11

9-10

8-9

 

 

 

 

 

روش تحقیق پیشرفته

 

 

 

حسابداری مدیریت(فرد)

 

حسابداری مدیریت

 

شنبه

 

 

حسابداری بخش عمومی (زوج)

 

 

 

 

 

اقتصاد سنجی

 

حسابرسی پیشرفته

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

حسابداری بخش عمومی

 

تئوری حسابداری 1(زوج)

 

 

 

تئوری حسابداری 1

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه