کلاسهای آنلاین گروه راهنمایی و مشاوره ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه مشاوره و راهنمایی ( کارشناسی  ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       رشته مشاوره    17:45-18:45 16:30-17:30 15:30-16:30 14:30-    15:30 10-11:30 9-8 ایام هفته   اخلاق حرفه ای در مشاوره       آشنایی با مبانی فاسفه ذهن و روان شنبه آمار توصیفی         مباحث اساسی در روانشناسی یکشنبه       مبانی جامعه شناسی     دوشنبه       مهارتهای زندگی دانشجویی اندیشه اسلامی 1   سه ­شنبه     مبانی راهنمایی و مشاوره   زبان انگلیسی زبان انگلیسی چهارشنبه                

کلاسهای آنلاین گروه مشاوره و راهنمایی ( کارشناسی  )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

رشته مشاوره 

 

17:45-18:45

16:30-17:30

15:30-16:30

14:30-    15:30 10-11:30

9-8

ایام هفته

 

اخلاق حرفه ای در مشاوره

 

   

آشنایی با مبانی فاسفه ذهن و روان

شنبه

آمار توصیفی

 

 

   

مباحث اساسی در روانشناسی

یکشنبه

 

 

 

مبانی جامعه شناسی  

 

دوشنبه

 

 

 

مهارتهای زندگی دانشجویی اندیشه اسلامی 1

 

سه ­شنبه

 

 

مبانی راهنمایی و مشاوره

  زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

چهارشنبه