کلاسهای آنلاین گروه روانشناسی ( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه روانشانسی ( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   16:30-15:30 14:30 - 15:30 13:30-14:30 13:15-12:15 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 ایام هفته               شنبه               یکشنبه               دوشنبه روانشناسی بالینی کامران یزدانبخش     یادگیری آسیه مرادی     آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگی ایران کامران یزدانبخش سه­شنبه               چهارشنبه               پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه روانشانسی ( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

16:30-15:30

14:30 - 15:30

13:30-14:30

13:15-12:15

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

روانشناسی بالینی

کامران یزدانبخش

 

 

یادگیری

آسیه مرادی

 

 

آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگی ایران

کامران یزدانبخش

سه­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه