کلاسهای انلاین گروه زبان و ادبیات عرب ( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات عرب ( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه                 دوشنبه نقد ادبی   شعر عربی از آغاز تا معاصر     مباحث عالی بلاغی     سه­ شنبه نثر عربی از آغاز تا معاصر             نثر معاصر چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات عرب ( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

نقد ادبی

 

شعر عربی از آغاز تا معاصر

 

 

مباحث عالی بلاغی

 

 

سه­ شنبه

نثر عربی از آغاز تا معاصر

 

 

 

 

 

 

نثر معاصر

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه