کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات فارسی ( کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       رشته زبان و ادبیات فارسی   16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته       ادبیات و رایانه   متون نظم 1(پیشگامان نظم فارسی)     شنبه متون نثر1(متون ادبی با تاکید بر تاریخ بیهقی)         متون منتخب نثر ادبی     یکشنبه   آیین نگارش و ویرایش   عربی1(قواعد و متون)         دوشنبه       تفسیر موضوعی قرآن(خواهران)گ08   تاریخ ادبیات1   دستور زبان فارسی سه­ شنبه           مهارت های زندگی  گروه8   تفسیر موضوعی قرآن(برادران)گ10 چهارشنبه                 پنج شنبه        

کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات فارسی ( کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

رشته زبان و ادبیات فارسی

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

ادبیات و رایانه

 

متون نظم 1(پیشگامان نظم فارسی)

 

 

شنبه

متون نثر1(متون ادبی با تاکید بر تاریخ بیهقی)

 

 

 

 

متون منتخب نثر ادبی

 

 

یکشنبه

 

آیین نگارش و ویرایش

 

عربی1(قواعد و متون)

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن(خواهران)گ08

 

تاریخ ادبیات1

 

دستور زبان فارسی

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

مهارت های زندگی  گروه8

 

تفسیر موضوعی قرآن(برادران)گ10

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه