کلاسهای آنلاین گروه شیمی آلی ( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه شیمی آلی ( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 -  15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته                 شنبه حالت های واسطه فعال   استاد : دکتر بهرامی     شیمی سخت ونرم   استاد : دکتر خدایی         یکشنبه   شیمی سخت ونرم گردشی زوج   استاد : دکتر خدایی             دوشنبه حالت های واسطه فعال گردشی فرد   استاد : دکتر بهرامی               سه­ شنبه      

کلاسهای آنلاین گروه شیمی آلی ( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 -

 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

حالت های واسطه فعال

 

استاد : دکتر بهرامی

 

 

شیمی سخت ونرم

 

استاد : دکتر خدایی

 

 

 

 

یکشنبه

 

شیمی سخت ونرم گردشی زوج

 

استاد : دکتر خدایی

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

حالت های واسطه فعال گردشی فرد

 

استاد : دکتر بهرامی

 

 

 

 

 

 

 

سه­ شنبه