کلاسهای آنلاین گروه شیمی معدنی ( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه شیمی معدنی ( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته         شناسایی نانو مواد معدنی دکتر جوشقانی   نانو شیمی معدنی دکتر عزت رفیعی   شنبه                 یکشنبه                 دوشنبه         شناسایی نانو مواد معدنی دکتر جوشقانی       سه ­شنبه         نانو شیمی معدنی دکتر عزت رفیعی       چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه شیمی معدنی ( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

شناسایی نانو مواد معدنی

دکتر جوشقانی

 

نانو شیمی معدنی

دکتر عزت رفیعی

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

شناسایی نانو مواد معدنی

دکتر جوشقانی

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

نانو شیمی معدنی

دکتر عزت رفیعی

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه