کلاسهای آنلاین گروه شیمی کاربردی و محض ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه شیمی کاربردی و محض  (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     شیمی - کاربردی   15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9 ایام هفته فیزیک عمومی 1 (10)         اندیشه 1(برادران)(03) اندیشه1(خواهران)(01)   شنبه     فارسی عمومی (22) (گردشی زوج)   شیمی عمومی1(02)     ریاضی عمومی 1 گروه 06 یکشنبه زبان انگلیسی (گروه15) گردشی زوج         ریاضی عمومی 1 گروه 06   مهارتهای زندگی دانشجویی (18)       دوشنبه فارسی عمومی (گروه22)   زبان انگلیسی (گروه15   شیمی عمومی1(02)   فیزیک عمومی (10)   سه­ شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه     شیمی - محض 15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9 ایام هفته فیزیک عمومی یک (گروه10 )   زبان انگلیسی (گروه 10) گردشی زوج   اندیشه 1(خواهران) (02) اندیشه 1(برادران)(03)       شنبه زبان انگلیسی (گروه10)   شیمی عمومی 1(گروه01)   ریاضی عمومی یک (گروه05)   مهارتهای زندگی دانشجویی (گروه17)   یکشنبه             فارسی عمومی(گروه18) (گردشی زوج)   دوشنبه فیزیک عمومی 1 (گروه10 )   شیمی عمومی 1 (گروه01)   ریاضی عمومی 1 (گروه05)   فیزیک عمومی 1 ( گروه10)   سه شنبه         فارسی عمومی(گروه18)       چهارشنبه                 پنجشنبه  

کلاسهای آنلاین گروه شیمی کاربردی و محض  (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

شیمی - کاربردی

 

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

11:15-12:15

10-11

9-10

8-9

ایام هفته

فیزیک عمومی 1(10)

 

 

 

 

اندیشه 1(برادران)(03)

اندیشه1(خواهران)(01)

 

شنبه

 

 

فارسی عمومی (22)

(گردشی زوج)

 

شیمی عمومی1(02)

 

 

ریاضی عمومی 1

گروه 06

یکشنبه

زبان انگلیسی (گروه15)

گردشی زوج

 

 

 

 

ریاضی عمومی 1

گروه 06

 

مهارتهای زندگی دانشجویی(18)

 

 

 

دوشنبه

فارسی عمومی (گروه22)

 

زبان انگلیسی (گروه15

 

شیمی عمومی1(02)

 

فیزیک عمومی (10)

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

شیمی - محض

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

11:15-12:15

10-11

9-10

8-9

ایام هفته

فیزیک عمومی یک (گروه10 )

 

زبان انگلیسی

(گروه 10) گردشی زوج

 

اندیشه 1(خواهران)(02)

اندیشه 1(برادران)(03)

 

 

 

شنبه

زبان انگلیسی (گروه10)

 

شیمی عمومی 1(گروه01)

 

ریاضی عمومی یک (گروه05)

 

مهارتهای زندگی دانشجویی (گروه17)

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

فارسی عمومی(گروه18)

(گردشی زوج)

 

دوشنبه

فیزیک عمومی 1 (گروه10 )

 

شیمی عمومی 1 (گروه01)

 

ریاضی عمومی 1 (گروه05)

 

فیزیک عمومی 1

( گروه10)

 

سه شنبه

 

 

 

 

فارسی عمومی(گروه18)

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه