کلاسهای آنلاین گروه علوم اجتماعی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه علوم اجتماعی ( کارشناسی)   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       رشته جامعه شناسی   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته مبانی جامعه شناسی ومفاهیم اساسی 1 گردشی هفته های زوج   مبانی جامعه شناسی ومفاهیم اساسی 1 (ثابت)   مبانی فلسفه 1       شنبه     مبانی جمعیت شناسی   اصول علم سیاست       یکشنبه                 دوشنبه         آشنایی با مهارت های زندگی      اندیشه اسلامی 1خواهران گروه18 سه­ شنبه اندیشه اسلامی 1 برادران گروه24       ریاضیات (پایه عمومی) گردشی هفته های زوج       فارسی عمومی ثابت   ریا ضیات (پایه –عمومی) ثابت چهارشنبه فارسی عمومی گردشی هفته های فرد    

کلاسهای آنلاین گروه علوم اجتماعی ( کارشناسی)

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

رشته جامعه شناسی

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

مبانی جامعه شناسی ومفاهیم اساسی 1 گردشی هفته های زوج

 

مبانی جامعه شناسی ومفاهیم اساسی 1 (ثابت)

 

مبانی فلسفه 1

 

 

 

شنبه

 

 

مبانی جمعیت شناسی

 

اصول علم سیاست

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

آشنایی با مهارت های زندگی 

 

 

اندیشه اسلامی 1خواهران

گروه18

سه­ شنبه

اندیشه اسلامی 1 برادران گروه24

 

 

 

ریاضیات (پایه عمومی) گردشی هفته های زوج

 

 

 

فارسی عمومی ثابت

 

ریا ضیات (پایه –عمومی)

ثابت

چهارشنبه

فارسی عمومی گردشی

هفته های فرد