کلاسهای آنلاین گروه علوم سیاسی ( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه علوم سیاسی ( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   15:30-16:30 14:30 - 15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته   ایزارهای نوین تجزیه وتحلیل مسعود اخوان کاظمی           روش شناسی در علم سیاست طهماسب علیپوریانی شنبه جامعه شناسی توسعه قدرت احمدیان     جامعه شناسی سیاسی ایران محمد ابوالفتحی         یکشنبه                 دوشنبه                 سه­شنبه                 چهارشنبه  

کلاسهای آنلاین گروه علوم سیاسی ( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

15:30-16:30

14:30 - 15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

ایزارهای نوین تجزیه وتحلیل

مسعود اخوان کاظمی

 

 

 

 

 

روش شناسی در علم سیاست

طهماسب علیپوریانی

شنبه

جامعه شناسی توسعه

قدرت احمدیان

 

 

جامعه شناسی سیاسی ایران

محمد ابوالفتحی

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه