کلاسهای آنلاین گروه علوم سیاسی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه علوم سیاسی (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     19:45-18:45 17:45-18:45 15:30-16:30 14:30 - 15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته   ارتباطات وسیاست مبانی اقتصادی سیاست             تحولات سیاسی ایران از آغاز تا صفویه شنبه اصول وروابط بین الملل 1     زبان عمومی   مبانی جامعه شناسی       مبانی علم سیاست یکشنبه                     دوشنبه             حقوق اداری اندیشه اسلامی 1 برادران     کلیات حقوق اساسی   اندیشه اسلامی 1 (خواهران) سه ­شنبه       مهارتهای زندگی دانشجویی             چهارشنبه                     پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه علوم سیاسی (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

19:45-18:45

17:45-18:45

15:30-16:30

14:30 - 15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

ارتباطات وسیاست

مبانی اقتصادی سیاست

 

 

 

 

 

 

تحولات سیاسی ایران از آغاز تا صفویه

شنبه

اصول وروابط بین الملل 1

 

 

زبان عمومی

 

مبانی جامعه شناسی

 

 

 

مبانی علم سیاست

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

حقوق اداری

اندیشه اسلامی 1

برادران

 

 

کلیات حقوق اساسی

 

اندیشه اسلامی 1

(خواهران)

سه ­شنبه

 

 

 

مهارتهای زندگی دانشجویی

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه