کلاسهای آنلاین گروه علوم مهندسی خاک ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه علوم مهندسی خاک ( کارشناسی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     ایام هفته 9-8 10-9 11:15-10:15 12:15-11:15 15-14 16-15 17:15-16:15 شنبه               یکشنبه   ریاضی عمومی     زبان انگلیسی   مهارت های زندگی  ... دوشنبه شیمی عمومی       آناتومی و فیزیولوژی ...   زبان انگلیسی سه شنبه       فیزیک عمومی 1 اندیشه اسلامی 1  خانم ها اندیشه اسلامی 1  آقایان       چهارشنبه           ریاضی عمومی      

کلاسهای آنلاین گروه علوم مهندسی خاک ( کارشناسی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

ایام هفته

9-8

10-9

11:15-10:15

12:15-11:15

15-14

16-15

17:15-16:15

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

ریاضی عمومی

 

 

زبان انگلیسی

 

مهارت های زندگی  ...

دوشنبه

شیمی عمومی

 

 

 

آناتومی و فیزیولوژی ...

 

زبان انگلیسی

سه شنبه

 

 

 

فیزیک عمومی 1

اندیشه اسلامی 1  خانم ها

اندیشه اسلامی 1  آقایان

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

ریاضی عمومی