کلاسهای آنلاین گروه علوم و فناوری نانو (دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه علوم و فناوری نانو (دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته       روشهای سنتزنانومواد2 روشهای فیزیکی دکتر جعفرزاده نانو شیمی محاسباتی دکتر طاهرپور       شنبه       روشهای سنتزنانومواد2 روشهای فیزیکی دکتر جعفرزاده نانو شیمی محاسباتی دکتر طاهرپور       یکشنبه                 دوشنبه                 سه ­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه علوم و فناوری نانو (دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

روشهای سنتزنانومواد2 روشهای فیزیکی

دکتر جعفرزاده

نانو شیمی محاسباتی

دکتر طاهرپور

 

 

 

شنبه

 

 

 

روشهای سنتزنانومواد2 روشهای فیزیکی

دکتر جعفرزاده

نانو شیمی محاسباتی

دکتر طاهرپور

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه