کلاسهای آنلاین گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی ( کارشناسی)


  کارشناسی                 کلاس آنلاین  جهت ورود روی کلاس کلیک کنید نام استاد روز و ساعت تشکیل در سامانه lms ش ش ش  

 

کارشناسی              

 

کلاس آنلاین 

جهت ورود روی کلاس کلیک کنید

نام استاد روز و ساعت تشکیل در سامانه lms

ش

ش ش