کلاسهای آنلاین گروه فیزیک ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه فیزیک (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       رشته تحصیلی ( فیزیک )   مقطع تحصیلی کارشناسی نام درس نام استاد ساعات ارائه درس در سامانه LMS فیزیک پایه 1 گروه1 ---------------------------------------------------------------------- فیزیک پایه 1 گروه2 دکتر رضا قلی پور   -------------------------------------------   دکتر رضا قلی پور یکشنبه 10 – 9 دوشنبه فرد 9 – 8 چهارشنبه9-8 ----------------------------------------------------------------------------- شنبه 10 – 9 دوشنبه زوج 9 – 8 چهارشنبه11:15-10:15 ریاضی عمومی 1 گروه8 ------------------------------------------------------------------------- ریاضی عمومی 1 گروه 9 یونس جلیلیان   ------------------------------------------------   مینا شاه علی شنبه 12:15  – 11:15 سه شنبه 10-9 فرد -------------------------------------------------------------------------------   یکشنبه 12:15  – 11:15 سه شنبه زوج 10 - 9 زبان انگلیسی عمومی گروه 12 ------------------------------------------------------------------------------------------- زبان انگلیسی عمومی گروه 14 مریم حسینی روزبهانی   -------------------------------------------------- شکوفه حسینی گروه 12 – دوشنبه 16:45  – 15:45 چهارشنبه 14:30  – 13:30 زوج ----------------------------------------------------------------------------------- گروه 14 – دوشنبه 17:45  – 16:45 چهارشنبه 14:30  – 13:30 فرد فارسی عمومی گروه 9   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- فارسی عمومی گروه 10 نسرین خانی   ----------------------------------------------------- سعید اکبری گروه9-یکشنبه 16:45  – 15:45 فرد سه شنبه 14:30  – 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------- گروه10-یکشنبه 16:45  - 15:45 زوج سه شنبه 14:30  – 13:30 اندیشه اسلامی 1 گروه 05  ( خواهران)   --------------------------------------------------------------------------------------------- اندیشه اسلامی 1 گروه 04   وجیهه حسین فر ------------------------------------------ سجاد زنگنه تبار شنبه 16:45  – 15:45 شنبه 16:45  – 15:45 شیمی عمومی آکو یاری شنبه  14:30  – 13:30 چهارشنبه فرد 16:45  – 15:45   مهارت های زندگی دانشجویی گروه 45     سه شنبه 15:30 - 16:30    

کلاسهای آنلاین گروه فیزیک (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

رشته تحصیلی (فیزیک )

 

مقطع تحصیلی کارشناسی

نام درس

نام استاد

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

فیزیک پایه 1

گروه1

----------------------------------------------------------------------

فیزیک پایه 1

گروه2

دکتر رضا قلی پور

 

-------------------------------------------

 

دکتر رضا قلی پور

یکشنبه 10 9

دوشنبه فرد 9 8

چهارشنبه9-8

-----------------------------------------------------------------------------

شنبه 10 9

دوشنبه زوج 9 8

چهارشنبه11:15-10:15

ریاضی عمومی 1

گروه8

-------------------------------------------------------------------------

ریاضی عمومی 1

گروه 9

یونس جلیلیان

 

------------------------------------------------

 

مینا شاه علی

شنبه 12:15  11:15

سه شنبه 10-9 فرد

-------------------------------------------------------------------------------

 

یکشنبه 12:15  11:15

سه شنبه زوج 10 - 9

زبان انگلیسی عمومی

گروه 12

-------------------------------------------------------------------------------------------

زبان انگلیسی عمومی

گروه 14

مریم حسینی روزبهانی

 

--------------------------------------------------

شکوفه حسینی

گروه 12 دوشنبه 16:45  15:45

چهارشنبه 14:30  13:30 زوج

-----------------------------------------------------------------------------------

گروه 14 دوشنبه 17:45 16:45

چهارشنبه 14:30  13:30 فرد

فارسی عمومی

گروه 9

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

فارسی عمومی

گروه 10

نسرین خانی

 

-----------------------------------------------------

سعید اکبری

گروه9-یکشنبه 16:45  15:45 فرد

سه شنبه 14:30  13:30

-----------------------------------------------------------------------------------

گروه10-یکشنبه 16:45  - 15:45 زوج

سه شنبه 14:30  13:30

اندیشه اسلامی 1

گروه 05 ( خواهران)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

اندیشه اسلامی 1

گروه 04

 

وجیهه حسین فر

------------------------------------------

سجاد زنگنه تبار

شنبه 16:45  15:45

شنبه 16:45  15:45

شیمی عمومی

آکو یاری

شنبه  14:30  13:30

چهارشنبه فرد 16:45  15:45

 

مهارت های زندگی دانشجویی گروه 45

 

  سه شنبه 15:30 - 16:30