کلاسهای آنلاین گروه مدیریت و کارافرینی ( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه مدیریت و کارآفرینی ( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     گرایش کسب و کار جدید   ساعت روز نام استاد درس 9-8 سه شنبه نادری نادر سمینار در کارآفرینی : مباحث ویژه ایجاد کسب و کار در ایران 14:30_15:30 سه شنبه حسین پوری مهدی متدلوژی و روش های تحقیق پیشرفته در کارآفرینی 17:45_18:45 سه شنبه رضایی بیژن تئوریهاو بنیانهای نظری کار آفرینی 9-8 چهارشنبه نادری نادر مدیریت تحول، نوآوری و تکنولوژی سازمانی 18:45_19:45 چهارشنبه محمدی فر یوسف طراحی، وتدوین و ارزیابی طرح کسب وکار  

کلاسهای آنلاین گروه مدیریت و کارآفرینی ( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

گرایش کسب و کار جدید

 

ساعت

روز نام استاد درس

9-8

سه شنبه

نادری نادر

سمینار در کارآفرینی : مباحث ویژه ایجاد کسب و کار در ایران

14:30_15:30

سه شنبه

حسین پوری مهدی

متدلوژی و روش های تحقیق پیشرفته در کارآفرینی

17:45_18:45

سه شنبه

رضایی بیژن

تئوریهاو بنیانهای نظری کار آفرینی

9-8

چهارشنبه

نادری نادر

مدیریت تحول، نوآوری و تکنولوژی سازمانی

18:45_19:45

چهارشنبه

محمدی فر یوسف

طراحی، وتدوین و ارزیابی طرح کسب وکار