کلاسهای آنلاین گروه مهندسی آب ( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی آب ( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   گرایش آبیاری و زهکشی    ایام هفته 10-9 12:15-11:15 15-14 17:15-16:15 18:15-17:15 شنبه     سنجش از دور در آبیاری بهمن فرهادی     یکشنبه سنجش از دور در آبیاری بهمن فرهادی     تبخیر و تعرق و نیاز آبی هوشنگ قمرنیا تبخیر و تعرق و نیاز آبی هوشنگ قمرنیا دوشنبه           سه شنبه   ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری علی بافکار   مدل های ریاضی در آبیاری فرهادی،  قبادیان     ***** گرایش سازه های آبی    ایام هفته 10-9 11:15-10:15 12:15-11:15 16-15 18:15-17:15 شنبه           یکشنبه       هیدرولیک پیشرفته رسول  قبادیان طراحی سازه های آبی پیشرفته محمدمهدی حیدری دوشنبه هیدرولیک پیشرفته رسول  قبادیان         سه شنبه   طراحی سازه های آبی پیشرفته محمدمهدی حیدری نیروگاه های آبی علی آرمان            

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی آب ( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

گرایش آبیاری و زهکشی 

 

ایام هفته

10-9

12:15-11:15

15-14

17:15-16:15

18:15-17:15

شنبه

 

 

سنجش از دور در آبیاری

بهمن فرهادی

 

 

یکشنبه

سنجش از دور در آبیاری

بهمن فرهادی

 

 

تبخیر و تعرق و نیاز آبی

هوشنگ قمرنیا

تبخیر و تعرق و نیاز آبی

هوشنگ قمرنیا

دوشنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری

علی بافکار

 

مدل های ریاضی در آبیاری

فرهادی،  قبادیان

 

 
*****
گرایش سازه های آبی 
 

ایام هفته

10-9

11:15-10:15

12:15-11:15

16-15

18:15-17:15

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

هیدرولیک پیشرفته

رسول  قبادیان

طراحی سازه های آبی پیشرفته

محمدمهدی حیدری

دوشنبه

هیدرولیک پیشرفته

رسول  قبادیان

 

 

 

 

سه شنبه

 

طراحی سازه های آبی پیشرفته

محمدمهدی حیدری

نیروگاه های آبی

علی آرمان