کلاسهای آنلاین گروه مهندسی آب ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی آب (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     ایام هفته 9-8 11:15-10:15 12:15-11:15 15-14 16-15 17:15-16:15 18:15-17:15 شنبه               یکشنبه فارسی عمومی شیمی عمومی   مهارت های زندگی... زبان انگلیسی     دوشنبه           فارسی عمومی زبان انگلیسی سه شنبه فیزیک عمومی ریاضی عمومی       اندیشه اسلامی 1 (برادران) ********************** ا ندیشه اسلامی 1 (خواهران)   چهارشنبه ریاضی عمومی                

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی آب (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

ایام هفته

9-8

11:15-10:15

12:15-11:15

15-14

16-15

17:15-16:15

18:15-17:15

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

فارسی عمومی

شیمی عمومی

 

مهارت های زندگی...

زبان انگلیسی

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

فارسی عمومی

زبان انگلیسی

سه شنبه

فیزیک عمومی

ریاضی عمومی

 

 

 

اندیشه اسلامی 1 (برادران)

**********************

اندیشه اسلامی 1 (خواهران)

 

چهارشنبه

ریاضی عمومی