کلاسهای آنلاین گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی    ایام هفته 9-8 11:15-10:15 16-15 یکشنبه ژنتیک بیومتری عزت الله فرشادفر   ژنتیک مولکولی پیشرفته کیانوش چقامیرزا دوشنبه بیوانفورماتیک * فرد هومن سالاری     سه شنبه مهندسی ژنتیک پیشرفته علیرضا زبرجدی عملی بیوانفورماتیک     ***** رشته  اگروتکنولوژی(گرایش اکولوژی گیاهان زراعی)    ایام هفته 11:15-10:15 15-14                      17:15-16:15 شنبه اکولوژی تولید در گیاهان زراعی فرزاد  مندنی   بوم شناسی حفاظتی علیرضا باقری یکشنبه مدیریت پایدار بوم نظام های زراعی غلامرضا محمدی اکوفیزیولوژی گیاهی خرمی وفا+ جلالی     ***** رشته اگروتکنولوژی(گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی )    ایام هفته 10-9 12:15-11:15 15-14 16-15 17:15-16:15 شنبه فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی مختار قبادی     فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش سعید جلالی هنرمند   یکشنبه     اکوفیزیولوژی گیاهی خرمی وفا+ جلالی   روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی محمد اقبال قبادی، سعیدی سه شنبه         روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی محمد اقبال قبادی، سعیدی   ***** دکتری رشته  اگرواکولوژی    ایام هفته 9-8 11:15-10:15 15-14 16-15 شنبه   اکولوژی تولید در گیاهان زراعی فرزاد مندنی     یکشنبه     ا کوفیزیولوژی گیاهی خرمی وفا –جلالی   چهارشنبه فشرده سازی اکولوژیک در تولید غذا فرزاد مندنی     کارکردها و خدمات اکوسیستمی غلامرضا محمدی    

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی 

 

ایام هفته

9-8

11:15-10:15

16-15

یکشنبه

ژنتیک بیومتری

عزت الله فرشادفر

 

ژنتیک مولکولی پیشرفته

کیانوش چقامیرزا

دوشنبه

بیوانفورماتیک * فرد

هومن سالاری

 

 

سه شنبه

مهندسی ژنتیک پیشرفته

علیرضا زبرجدی

عملی بیوانفورماتیک

 

 

*****

رشته  اگروتکنولوژی(گرایش اکولوژی گیاهان زراعی) 

 

ایام هفته

11:15-10:15

15-14

                     17:15-16:15

شنبه

اکولوژی تولید در گیاهان زراعی

فرزاد  مندنی

 

بوم شناسی حفاظتی

علیرضا باقری

یکشنبه

مدیریت پایدار بوم نظام های زراعی

غلامرضا محمدی

اکوفیزیولوژی گیاهی

خرمی وفا+ جلالی

 

 
*****
رشته اگروتکنولوژی(گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

ایام هفته

10-9

12:15-11:15

15-14

16-15

17:15-16:15

شنبه

فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی

مختار قبادی

 

 

فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش

سعید جلالی هنرمند

 

یکشنبه

 

 

اکوفیزیولوژی گیاهی

خرمی وفا+ جلالی

 

روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی

محمد اقبال قبادی، سعیدی

سه شنبه

 

 

 

 

روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی

محمد اقبال قبادی، سعیدی

 
*****
دکتری رشته  اگرواکولوژی 

 

ایام هفته

9-8

11:15-10:15

15-14

16-15

شنبه

 

اکولوژی تولید در گیاهان زراعی

فرزاد مندنی

 

 

یکشنبه

 

 

اکوفیزیولوژی گیاهی

خرمی وفا –جلالی

 

چهارشنبه

فشرده سازی اکولوژیک در تولید غذا

فرزاد مندنی

 

 

کارکردها و خدمات اکوسیستمی

غلامرضا محمدی