کلاسهای آنلاین گروه مهندسی تولید و ژننتیک گیاهی ( کارشناسی)


  کارشناسی                   کلاس آنلاین  جهت ورود روی کلاس کلیک کنید نام استاد روز و ساعت تشکیل در سامانه lms ش ش ش  

 

کارشناسی                

 

کلاس آنلاین 

جهت ورود روی کلاس کلیک کنید

نام استاد روز و ساعت تشکیل در سامانه lms

ش

ش ش