کلاسهای آنلاین گروه مهندسی عمران ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی عمران (کارشناسی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته   زبان انگلیسی (09) (فرد) مریم نویدی       ریاضی عمومی 1 ( 03)   بهاره خسروی تیر انداز   فیزیک عمومی 1 ( 04) استاد- فرشاد عزیزی شنبه   فارسی عمومی (16) (زوج) محمد ابراهیم مالمیر   زبان انگلیسی (09) مریم نویدی   مهارتهای زندگی دانشجویی(16)     یکشنبه   اندیشه اسلامی 1 ( خواهران)(17) *************************** اندیشه اسلامی 1 (برادران)(16)   ریاضی عمومی 1 (03 )    بهاره خسروی تیر انداز   زنگ فرهنگ   فیزیک عمومی 1 ( 04) استاد- فرشاد عزیزی دوشنبه       فارسی عمومی (16) الیاس نورایی         سه­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی عمران (کارشناسی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

زبان انگلیسی (09) (فرد)

مریم نویدی

 

 

 

ریاضی عمومی 1 ( 03)

 

بهاره خسروی تیر انداز

 

فیزیک عمومی 1 ( 04)

استاد- فرشاد عزیزی

شنبه

 

فارسی عمومی (16) (زوج)

محمد ابراهیم مالمیر

 

زبان انگلیسی (09)

مریم نویدی

 

مهارتهای زندگی دانشجویی(16)

 

 

یکشنبه

 

اندیشه اسلامی 1

( خواهران)(17)

***************************

اندیشه اسلامی 1

(برادران)(16)

 

ریاضی عمومی 1 (03 ) 

 

بهاره خسروی تیر انداز

 

زنگ فرهنگ

 

فیزیک عمومی 1 ( 04)

استاد- فرشاد عزیزی

دوشنبه

 

 

 

فارسی عمومی (16)

الیاس نورایی

 

 

 

 

سه­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه