کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مکانیک- بیوسیستم ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی کشاورزی - مکانیک بیو سیستم ( کارشناسی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   ایام هفته 9-8 11:15-10:15 12:15-11:15 13:30-12:30 15-14 17:15-16:15 شنبه ریاضیات عمومی شیمی عمومی         یکشنبه   ریاضیات عمومی       مهارت های زندگی دانشجویی دوشنبه زراعت عمومی           سه شنبه   نقشه کشی صنعتی 1 شیمی عمومی فیزیک 1   اندیشه اسلامی 1 آقایان اندیشه اسلامی 1 خانم ها        

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی کشاورزی - مکانیک بیو سیستم ( کارشناسی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

ایام هفته

9-8

11:15-10:15

12:15-11:15

13:30-12:30

15-14

17:15-16:15

شنبه

ریاضیات عمومی

شیمی عمومی

 

 

 

 

یکشنبه

 

ریاضیات عمومی

 

 

 

مهارت های زندگی دانشجویی

دوشنبه

زراعت عمومی

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

نقشه کشی صنعتی 1

شیمی عمومی

فیزیک 1

 

اندیشه اسلامی 1 آقایان

اندیشه اسلامی 1 خانم ها