کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مکانیک ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مکانیک  ( کارشناسی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته   فارسی عمومی (06) (فرد)   زبان عمومی (05) فرد   شیمی عمومی1 ( 07)   ریاضی عمومی1 (02 ) شنبه   زبان عمومی (05)   اندیشه اسلامی1 ( 07) ( خواهران) اندیشه اسلامی1    (11) (برادران (   مهارتهای زندگی دانشجویی (12)   فیزیک عمومی1 (05 ) یکشنبه       فارسی عمومی  (06) زنگ فرهنگ   ریاضی عمومی1    (02 ) دوشنبه           شیمی عمومی1 (07) (زوج)   فیزیک عمومی  1 ( 05) سه ­شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مکانیک  ( کارشناسی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

فارسی عمومی (06) (فرد)

 

زبان عمومی (05)

فرد

 

شیمی عمومی1 ( 07)

 

ریاضی عمومی1 (02 )

شنبه

 

زبان عمومی (05)

 

اندیشه اسلامی1 ( 07) ( خواهران)

اندیشه اسلامی1    (11) (برادران(

 

مهارتهای زندگی دانشجویی (12)

 

فیزیک عمومی1 (05 )

یکشنبه

 

 

 

فارسی عمومی  (06)

زنگ فرهنگ

 

ریاضی عمومی1    (02 )

دوشنبه

 

 

 

 

 

شیمی عمومی1 (07) (زوج)

 

فیزیک عمومی  1 ( 05)

سه ­شنبه