کلاسهای آنلاین گروه مهندسی کامپیوتر ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات  (کارشناسی ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته زبان عمومی شکوفه حسینی (06)     فارسی عمومی علیرضا شهرستانی (03)   کارگاه مبانی کامپیوتر (01)   ریاضی 1 الهام حقی (11) شنبه   اندیشه اسلامی 1(خواهران) 10) ********************** اندیشه اسلامی 1(برادران) 12)       مهارت های زندگی دانشجویی عاطفه زهتاب نجفی فیزیک 1 فاطمه الماسی فر (07)   یکشنبه   فارسی عمومی علیرضا شهرستانی (03)   مبانی کامپیوتر و برنامه ­سازی ( گروه 03) ****************** کارگاه مبانی کامپیوتر (07)         ریاضی 1 الهام حقی (11) دوشنبه   مبانی کامپیوتر و برنامه­ سازی ( گروه 02)   مبانی کامپیوتر و برنامه­ سازی ( گروه 03)   کارگاه مبانی کامپیوتر  (02)   فیزیک 1 فاطمه الماسی فر (07) سه­ شنبه   مبانی کامپیوتر و برنامه ­سازی (گروه 02)     کارگاه مبانی کامپیوتر (05)       کارگاه مبانی کامپیوتر  (03 ) چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات  (کارشناسی )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

زبان عمومی

شکوفه حسینی (06)

 

 

فارسی عمومی

علیرضا شهرستانی (03)

 

کارگاه مبانی کامپیوتر (01)

 

ریاضی 1

الهام حقی (11)

شنبه

 

اندیشه اسلامی 1(خواهران)10)

**********************

اندیشه اسلامی 1(برادران)12)

 

 

 

مهارت های زندگی دانشجویی

عاطفه زهتاب نجفی

فیزیک 1

فاطمه الماسی فر (07)

 

یکشنبه

 

فارسی عمومی

علیرضا شهرستانی (03)

 

مبانی کامپیوتر و برنامه ­سازی

( گروه 03)

******************

کارگاه مبانی کامپیوتر (07)

 

 

 

 

ریاضی 1

الهام حقی (11)

دوشنبه

 

مبانی کامپیوتر و برنامه­ سازی

( گروه 02)

 

مبانی کامپیوتر و برنامه­ سازی

( گروه 03)

 

کارگاه مبانی کامپیوتر  (02)

 

فیزیک 1

فاطمه الماسی فر (07)

سه­ شنبه

 

مبانی کامپیوتر و برنامه ­سازی

(گروه 02)  

 

کارگاه مبانی کامپیوتر (05)

 

 

 

کارگاه مبانی کامپیوتر  (03)

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه