کلاسهای آنلاین گروه گیاه پزشکی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه گیاه پزشکی  (کارشناسی ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   ایام هفته 10-9 11:15-10:15 12:15-11:15 15-14 شنبه         یکشنبه شیمی عمومی مهارت های زندگی دانشجویی     دوشنبه       آناتومی و فیزیولوژی ... سه شنبه     ریاضیات عمومی اندیشه اسلامی1 خانم ها اندیشه اسلامی1 آقایان چهارشنبه ریاضیات عمومی     جانورشناسی    

کلاسهای آنلاین گروه گیاه پزشکی  (کارشناسی )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

ایام هفته

10-9

11:15-10:15

12:15-11:15

15-14

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

شیمی عمومی

مهارت های زندگی دانشجویی

 

 

دوشنبه

 

 

 

آناتومی و فیزیولوژی ...

سه شنبه

 

 

ریاضیات عمومی

اندیشه اسلامی1 خانم ها

اندیشه اسلامی1 آقایان

چهارشنبه

ریاضیات عمومی

 

 

جانورشناسی