کلاس آنلاین دانشجویان نو ورود تمامی گروهای دانشکده کشاورزی سنقر


کلاسهای آنلاین تمامی گروههای دانشکده کشاورزی سنقر (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   ایام هفته 9:30 – 8:30 10:30 – 9:30 11:45 – 10:45 15 - 14 17:15 – 16:15 شنبه           یکشنبه ریاضیات(1)   خانم شیرزاد       آزمایشگاه فیزیک(1)   خانم مهندس  اکبری       فیزیک(1) آقای دکترحیدری                                              دوشنبه   ریاضیات(1)   خانم شیرزاد شیمی عمومی   آقای دکتر اکبری   تئوری نقشه کشی صنعتی(1)   آقای دکتر فرخ زاد   عملی نقشه کشی صنعتی(1)   آقای دکتر فرخ زاد       سه شنبه       شیمی عمومی   آقای دکتر اکبری   زبان انگلیسی   آقای بشیری    زبان انگلیسی   آقای بشیری       چهارشنبه       مهارت های زندگی دانشجویی   خانم کیهانی   اندیشه اسلامی (1)   آقای اسماعیلی مهرا        

کلاسهای آنلاین تمامی گروههای دانشکده کشاورزی سنقر (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

ایام هفته

9:30 – 8:30

10:30 – 9:30

11:45 – 10:45

15 - 14

17:15 – 16:15

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

ریاضیات(1)

 

خانم شیرزاد

 

 

 

آزمایشگاه فیزیک(1)

 

خانم مهندس  اکبری

 

 

 فیزیک(1)

آقای دکترحیدری

                                            

دوشنبه

 

ریاضیات(1)

 

خانم شیرزاد

شیمی عمومی

 

آقای دکتر اکبری

 

تئوری نقشه کشی صنعتی(1)

 

آقای دکتر فرخ زاد

 

عملی نقشه کشی صنعتی(1)

 

آقای دکتر فرخ زاد

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

شیمی عمومی

 

آقای دکتر اکبری

 

زبان انگلیسی

 

آقای بشیری

  

زبان انگلیسی

 

آقای بشیری    

 

چهارشنبه

 

 

 

مهارت های زندگی دانشجویی

 

خانم کیهانی

 

اندیشه اسلامی (1)

 

آقای اسماعیلی مهرا