کلاس آنلاین رشته علوم آزمایشگاه دامپزشکی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ( کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   ایام هفته 10 - 9 11-12 12:15-14:15 14:15 – 13:15 14:15-15:30 16:30 – 14:30 16-17 شنبه   فیزیولوژی     کالبدشناسی       عملیات سلول شناسی     یکشنبه مهارتهای زندگی دانشجویی     عملیات کالبد شناسی       اصول ایمنی حفاظت در آزمایشگاه       دوشنبه       فارسی عمومی           سه شنبه   سلول شناسی       شیمی عمومی     عملیات شیمی عمومی     چهارشنبه   زبان انگلیسی               پنجشنبه                  

کلاسهای آنلاین گروه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ( کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

ایام هفته

10 - 9

11-12

12:15-14:15

14:15 13:15

14:15-15:30

16:30 14:30

16-17

شنبه

 

فیزیولوژی

 

 

کالبدشناسی

 

 

 

عملیات سلول شناسی

 

 

یکشنبه

مهارتهای زندگی دانشجویی

 

 

عملیات کالبد شناسی

 

 

 

اصول ایمنی حفاظت در آزمایشگاه

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

فارسی عمومی

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

سلول شناسی

 

 

 

شیمی عمومی

 

 

عملیات شیمی عمومی

 

 

چهارشنبه

 

زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه