کلاس های آنلاین رشته جغرافیا ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه جغرافیا ( کارشناسی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     16:45-17:45 15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 15 : 11 - 15 : 10 10 - 9 9 - 8 ایام هفته                 شنبه   نقشه خوانی فلسفه علم جغرافیا         زمین در فضا یکشنبه   مهارتهای زندگی   مبانی زمین شناسی       فارسی عمومی (گردشی) دوشنبه زبان انگلیسی (گردشی)     آمار و احتمالات(1)       ریاضیات (1) سه­ شنبه       زبان انگلیسی   فارسی عمومی     چهارشنبه                 پنج شنبه      

کلاسهای آنلاین گروه جغرافیا ( کارشناسی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

15:11-15:10

10-9

9-8

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

نقشه خوانی

فلسفه علم جغرافیا

 

 

 

 

زمین در فضا

یکشنبه

 

مهارتهای زندگی

 

مبانی زمین شناسی

 

 

 

فارسی عمومی

(گردشی)

دوشنبه

زبان انگلیسی

(گردشی)

 

 

آمار و احتمالات(1)

 

 

 

ریاضیات (1)

سه­ شنبه

 

 

 

زبان انگلیسی

 

فارسی عمومی

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه