کلاس های آنلاین شیمی آلی (کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه شیمی آلی ( کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9 ایام هفته           شیمی آلی پیشرفته شیمی تجزیه پیشرفته   شنبه شیمی هتروسیکل پیشرفته       شیمی تجزیه پیشرفته  گردشی فرد   شیمی آلی پیشرفته گردشی زوج     یکشنبه شیمی هتروسیکل پیشرفته   گردشی فرد               دوشنبه                 سه­ شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه شیمی آلی ( کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

11:15-12:15

10-11

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

شیمی آلی پیشرفته

شیمی تجزیه پیشرفته

 

شنبه

شیمی هتروسیکل پیشرفته

 

 

 

شیمی تجزیه پیشرفته

 گردشی فرد

 

شیمی آلی پیشرفته

گردشی زوج

 

 

یکشنبه

شیمی هتروسیکل پیشرفته

 گردشی فرد

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه