کلاس های آنلاین شیمی تجزیه ( کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه شیمی  تجزیه ( کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9 ایام هفته           شیمی آلی پیشرفته شیمی تجزیه پیشرفته   شنبه     اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1 شیمی تجزیه پیشرفته  گردشی فرد     شیمی آلی پیشرفته – گردشی زوج     یکشنبه               اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1 دوشنبه                 سه ­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه شیمی  تجزیه ( کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

11:15-12:15

10-11

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

شیمی آلی پیشرفته

شیمی تجزیه پیشرفته

 

شنبه

 

 

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1

شیمی تجزیه پیشرفته

 گردشی فرد

 

 

شیمی آلی پیشرفته –

گردشی زوج

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه