کلاس های آنلاین شیمی فیزیک ( ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه شیمی فیزیک  ( کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9 ایام هفته                 شنبه   سینیتیک شیمیایی پیشرفته     مباحث نوین درشیمی فیزیک (ارشد )       یکشنبه             شیمی فیزیک پیشرفته(ارشد)   دوشنبه             سینیتیک شیمیایی پیشرفته   سه ­شنبه         مباحث نوین درشیمی فیزیک (ارشد )   شیمی فیزیک پیشرفته(ارشد)گردشی زوج   چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه شیمی فیزیک  ( کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

11:15-12:15

10-11

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

سینیتیک شیمیایی پیشرفته

 

 

مباحث نوین درشیمی فیزیک (ارشد )

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

شیمی فیزیک پیشرفته(ارشد)

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سینیتیک شیمیایی پیشرفته

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

مباحث نوین درشیمی فیزیک (ارشد )

 

شیمی فیزیک پیشرفته(ارشد)گردشی زوج

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه