کلاس های آنلاین شیمی کاربردی ( ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه شیمی کاربردی ( کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 1130-12:30 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته             شیمی تجزیه پیشرفته   شنبه         شیمی تجزیه پیشرفته -گردشی فرد       یکشنبه                 دوشنبه           واکنشگاهها   کنترل دستگاهی درصنعت سه ­شنبه کنترل دستگاهی درصنعت (ارشد) گردشی فرد         واکنشگاهها ( گردشی فرد)     چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه شیمی کاربردی ( کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

1130-12:30

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

شیمی تجزیه پیشرفته

 

شنبه

 

 

 

 

شیمی تجزیه پیشرفته -گردشی فرد

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

واکنشگاهها

 

کنترل دستگاهی درصنعت

سه ­شنبه

کنترل دستگاهی درصنعت (ارشد)

گردشی فرد

 

 

 

 

واکنشگاهها ( گردشی فرد)

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه