کلاس های آنلاین نانو فیزیک(کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه علوم و فناوری نانو (کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       مقطع تحصیلی کارشناسی   ارشد نام درس نام استاد ساعات ارائه درس در سامانه LMS مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 دکتر حمزه موسوی یکشنبه 12:15 – 11:15 سه شنبه 15:30 – 14:30 الکترودینامیک پیشرفته 1 دکتر کیومرث منصوری یکشنبه 15:30 – 14:30 چهارشنبه 16:45 – 15:45 فیزیک محاسباتی دکتر حامد رضانیا چهارشنبه 12:15- 11:15    

کلاسهای آنلاین گروه علوم و فناوری نانو (کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

مقطع تحصیلی کارشناسی  ارشد

نام درس

نام استاد

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

مکانیک کوانتوم پیشرفته 1

دکتر حمزه موسوی

یکشنبه 12:15 – 11:15

سه شنبه 15:30 – 14:30

الکترودینامیک پیشرفته 1

دکتر کیومرث منصوری

یکشنبه 15:30 – 14:30

چهارشنبه 16:45 – 15:45

فیزیک محاسباتی

دکتر حامد رضانیا

چهارشنبه 12:15- 11:15