کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد برق (جبرانی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی برق ( جبرانی -کارشناسی ارشد ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   این اطلاعیه را مشاهده نمایید   مهندسی برق - تمامی گرایش ها ایام هفته 9 – 8 10 - 9 11:15 – 10:15 12:15 – 11:15 14:30 – 13:30 15:30 – 14:30 16:45 – 15:45 17:45 – 16:45 شنبه   الکترونیک آنالوگ مخابرات دیجیتال (فرد)           یکشنبه   فیزیک الکترونیک ******************* پردازش سیگنالهای دیجیتال (DSP)         آنتن 1   دوشنبه   مخابرات دیجیتال     تحلیل سیستم های انرژی 2       سه شنبه   فیزیک الکترونیک (فرد)     تحلیل سیستم های انرژی 2 (زوج)   الکترونیک صنعتی ******************** آنتن 1  (فرد)   چهارشنبه   الکترونیک آنالوگ (زوج) پردازش سیگنالهای دیجیتال (DSP)     الکترونیک صنعتی (فرد)     پنجشنبه                      

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی برق ( جبرانی -کارشناسی ارشد )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

این اطلاعیه را مشاهده نمایید

 

مهندسی برق - تمامی گرایش ها

ایام هفته

9 – 8

10 - 9

11:15 – 10:15

12:15 – 11:15

14:30 – 13:30

15:30 – 14:30

16:45 – 15:45

17:45 – 16:45

شنبه

 

الکترونیک آنالوگ

مخابرات دیجیتال

(فرد)

   

 

 

 

یکشنبه

 

فیزیک الکترونیک

*******************

پردازش سیگنالهای دیجیتال

(DSP)

 

 

 

 

آنتن 1

 
دوشنبه   مخابرات دیجیتال     تحلیل سیستم های انرژی 2      

سه شنبه


 

فیزیک الکترونیک

(فرد)

   

تحلیل سیستم های انرژی 2

(زوج)

 

الکترونیک صنعتی

********************

آنتن 1 

(فرد)

 

چهارشنبه

 

الکترونیک آنالوگ

(زوج)

پردازش سیگنالهای دیجیتال

(DSP)

 

 

الکترونیک صنعتی

(فرد)

 

 

پنجشنبه