کلاس های انلاین کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی دامپزشکی


کلاسهای آنلاین گروه دامپزشکی (کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   ایام هفته 10 - 9 10-11 16:30– 14:30 17:45-19:45 شنبه بهداشت و کنترل شیر وفراورده   عملیات بهداشت و کنترل شیر و فراورده   اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی خطر     بهداشت و کیفیت گوشت و فراآورده ها     یکشنبه     کنترل شیمیایی مواد غذایی   عملیات کنترل شیمیایی مواد غذایی   دوشنبه          

کلاسهای آنلاین گروه دامپزشکی (کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

ایام هفته

10 - 9

10-11

16:30– 14:30

17:45-19:45

شنبه

بهداشت و کنترل شیر وفراورده

 

عملیات بهداشت و کنترل شیر و فراورده

 

اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی خطر

 

 

بهداشت و کیفیت گوشت و

فراآورده ها

 

 

یکشنبه

 

 

کنترل شیمیایی مواد غذایی

 

عملیات کنترل شیمیایی مواد

غذایی

 

دوشنبه