کلاس های آنلاین گروه علوم دامی (دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه علوم دامی ( دکتری ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       گرایش تغذیه نشخوارکنندگان    ایام هفته 9 - 8 10:30 - 9:30 15 - 14 16-17 سه شنبه     مباحث نوین در تغذیه دام چربی ها و کربوهیدرات ها در تغذیه دام چهار شنبه پروتئین ها و اسیدهای آمینه در تغذیه دام  ناهنجاری های متابولیکی چربی ها و کربوهیدراتها در تغذیه دام           گرایش تغذیه طیور   ایام هفته 9 - 8  11 - 10  16 - 15  18 - 17 شنبه   توکسین ها و مواد ضد مغذی در طیور چربی ها و کربوهیدرات ها در تغذیه طیور   یکشنبه چربی ها و کربوهیدرات ها در تغذیه طیور   مباحث نوین در تغذیه طیور پروتئین ها و اسیدهای آمینه در تغذیه طیور        

کلاسهای آنلاین گروه علوم دامی ( دکتری )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

گرایش تغذیه نشخوارکنندگان 

 

ایام هفته

9 - 8

10:30 - 9:30

15 - 14

16-17

سه شنبه

 

 

مباحث نوین در تغذیه دام

چربی ها و کربوهیدرات ها در تغذیه دام

چهار شنبه

پروتئین ها و اسیدهای آمینه در تغذیه دام 

ناهنجاری های متابولیکی

چربی ها و کربوهیدراتها در تغذیه دام

 

 
 
 

 

گرایش تغذیه طیور

 

ایام هفته

9 - 8 

11 - 10 

16 - 15 

18 - 17

شنبه

 

توکسین ها و مواد ضد مغذی در طیور

چربی ها و کربوهیدرات ها در تغذیه طیور

 

یکشنبه

چربی ها و کربوهیدرات ها در تغذیه طیور

 

مباحث نوین در تغذیه طیور

پروتئین ها و اسیدهای آمینه در تغذیه طیور