کلاس های آنلاین گروه مهندسی برق ( تحصیلات تکمیلی)


  تحصیلات تکمیلی               کلاس آنلاین  جهت ورود روی کلاس کلیک کنید نام استاد روز و ساعت تشکیل در سامانه lms ش ش ش  

 

تحصیلات تکمیلی            

 

کلاس آنلاین 

جهت ورود روی کلاس کلیک کنید

نام استاد روز و ساعت تشکیل در سامانه lms

ش

ش ش