کلاس های آنلاین گروه مهندسی برق ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی برق (کارشناسی ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   مشاهده گروه بندی درس مبانی کامپیوتر   (جدید)   مهندسی برق - تمامی گرایش ها ایام هفته 9 – 8 10 - 9 11:15 – 10:15 12:15 – 11: 15 14:30 – 13:30 15:30 – 14:30 16:45 – 15:45 17:45 – 16:45 شنبه ریاضی عمومی 1 (01)       فارسی عمومی (20)   زبان انگلیسی (04)   یکشنبه فیزیک عمومی (03)   مهارتهای زندگی دانشجویی (10)   زبان انگلیسی (04) زوج   ا ندیشه اسلامی 1 ( برادران) ************************** اندیشه اسلامی 1 ( خواهران)   دوشنبه ریاضی عمومی 1 (01)   زنگ فرهنگ زنگ فرهنگ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(02)   فارسی عمومی (20)   سه شنبه فیزیک عمومی 1 (03)       مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (03)       چهارشنبه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(02) ***************** مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (03)   آشنایی با مهندسی برق (01)           پنجشنبه                          

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی برق (کارشناسی )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

مشاهده گروه بندی درس مبانی کامپیوتر (جدید)

 

مهندسی برق - تمامی گرایش ها

ایام هفته

9 – 8

10 - 9

11:15 – 10:15

12:15 – 11: 15

14:30 – 13:30

15:30 – 14:30

16:45 – 15:45

17:45 – 16:45

شنبه

ریاضی عمومی 1 (01)

 

 

 

فارسی عمومی (20)

 

زبان انگلیسی (04)

 

یکشنبه

فیزیک عمومی (03)

 

مهارتهای زندگی دانشجویی (10)

 

زبان انگلیسی (04)

زوج

 

اندیشه اسلامی 1 ( برادران)

**************************

اندیشه اسلامی 1 ( خواهران)

 

دوشنبه

ریاضی عمومی 1 (01)

 

زنگ فرهنگ

زنگ فرهنگ

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(02)

 

فارسی عمومی (20)

 

سه شنبه

فیزیک عمومی 1 (03)

 

 

 

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (03)

 

 

 

چهارشنبه

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(02)

*****************

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (03)

 

آشنایی با مهندسی برق (01)

 

 

 

 

 

پنجشنبه