کلاس های آنلاین گروه مهندسی مواد و نساجی ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مواد و نساجی ( کارشناسی ارشد )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30-15:30 14:30 - 13:30 12:15 - 11:15 11:15 - 10:15 9-10 8-9 ایام هفته نانو کامپوزیتها  (زوج)   فرایند های انجماد پیشرفته نانو کامپوزیتها               شنبه     نانو مواد1     فرایند های      انجماد پیشرفته( زوج)   مهندسی سطح پیشرفته مبانی فیزیک در نانو تکنولوژی       یکشنبه     نفوذ درجامدات   زنگ فرهنگ       دوشنبه     ترمودینامیک پیشرفته مواد   مبانی فیزیک در نانو تکنولوژی  (فرد) روش های پیشرفته مطالعه مواد         سه­ شنبه آزمایشگاه روش های پیشرفته مطالعه مواد  (زوج)   نانو مواد 1 (فرد) حل التمرین (زوج)         اصول پیشرفته شیمی در نانو تکنولوژی چهارشنبه  

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مواد و نساجی ( کارشناسی ارشد )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30-15:30

14:30 - 13:30

12:15 - 11:15

11:15 - 10:15

9-10

8-9

ایام هفته

نانو کامپوزیتها  (زوج)

 

فرایند های انجماد پیشرفته

نانو کامپوزیتها

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

نانو مواد1

 

 

فرایند های      انجماد پیشرفته( زوج)

 

مهندسی سطح پیشرفته

مبانی فیزیک در نانو تکنولوژی

 

 

 

یکشنبه

 

 

نفوذ درجامدات

 

زنگ فرهنگ

 

 

 دوشنبه

 

 

ترمودینامیک پیشرفته مواد

 

مبانی فیزیک در نانو تکنولوژی  (فرد)

روش های پیشرفته مطالعه مواد

 

 

 

 

سه­ شنبه

آزمایشگاه روش های پیشرفته مطالعه مواد  (زوج)

 

نانو مواد 1 (فرد)

حل التمرین (زوج)

 

 

 

 

اصول پیشرفته شیمی در نانو تکنولوژی

چهارشنبه