کلاس های آنلاین گروه مهندسی کامپیوتر (تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات  (کارشناسی ارشد و دکتری ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته تصویرپردازی رقمی (فرد)  (د. چاله چاله) معماری کامپیوتر پیشرفته (زوج) (د. رجب زاده)   نیازسنجی اطلاعات (زوج) (د. ابدالی)   شناسایی الگو (د. فتحی)   پردازش  سیگنال های دیجیتال (زوج)  (د. کبودیان)   مهندسی نرم افزار پیشرفته (د. مردوخی) ****************** مدیریت توسعه نرم افزار  (د. مردوخی) فشرده سازی اطلاعات  (د.فتحی)   شنبه   تصویرپردازی رقمی  (د. چاله چاله)   پایگاه داده پیشرفته  (زوج) (د. ابدالی)   برنامه ریزی استراتژیک (د. ابوزاده) ******************* معماری سیستم های موازی (د. رجب زاده) معماری سامانه های ذخیره سازی داده (د. احمدی) سیستم عامل پیشرفته  (د. چاله چاله)   آزمون و آزمون پذیری ( د. کامران) یکشنبه پردازش  سیگنال های دیجیتال (د. کبودیان) سیستم عامل پیشرفته  (زوج) (د. چاله چاله)           شناسایی الگو  (فرد) (د. فتحی) ************** فشرده سازی اطلاعات (زوج) (د. فتحی)   نیازسنجی اطلاعات  (د. ابدالی) دوشنبه طراحی واسط کاربر (زوج) (د. کاظمی فرد)     پایگاه داده پیشرفته  (د. ابدالی) ************** برنامه ریزی استراتژیک (فرد) (د. ابوزاده) معماری سامانه های ذخیره سازی داده (فرد) (د. احمدی)     آزمون و آزمون پذیری (زوج) (د. کامران) *************** مهندسی نرم افزار پیشرفته (زوج) ( د.مردوخی) **************** مدیریت توسعه نرم افزار (زوج) (د. مردوخی)   سه­ شنبه طراحی واسط کاربر (د. کاظمی فرد)   معماری کامپیوتر پیشرفته (د. رجب زاده)           معماری سیستم های موازی (د. رجب زاده)   چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات  (کارشناسی ارشد و دکتری )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

تصویرپردازی رقمی

(فرد)  (د. چاله چاله)

معماری کامپیوتر پیشرفته

(زوج) (د. رجب زاده)

 

نیازسنجی اطلاعات

(زوج) (د. ابدالی)

 

شناسایی الگو

(د. فتحی)

 

پردازش  سیگنال های دیجیتال

(زوج)  (د. کبودیان)

 

مهندسی نرم افزار پیشرفته

(د. مردوخی)

******************

مدیریت توسعه نرم افزار

 (د. مردوخی)

فشرده سازی اطلاعات

 (د.فتحی)

 

شنبه

 

تصویرپردازی رقمی  (د. چاله چاله)

 

پایگاه داده پیشرفته

 (زوج) (د. ابدالی)

 

برنامه ریزی استراتژیک

(د. ابوزاده)

*******************

معماری سیستم های موازی

(د. رجب زاده)

معماری سامانه های ذخیره سازی داده

(د. احمدی)

سیستم عامل پیشرفته

 (د. چاله چاله)

 

آزمون و آزمون پذیری

( د. کامران)

یکشنبه

پردازش  سیگنال های دیجیتال

(د. کبودیان)

سیستم عامل پیشرفته

 (زوج) (د. چاله چاله)

 

 

 

 

 

شناسایی الگو  (فرد) (د. فتحی)

**************

فشرده سازی اطلاعات

(زوج) (د. فتحی)

 

نیازسنجی اطلاعات

 (د. ابدالی)

دوشنبه

طراحی واسط کاربر

(زوج) (د. کاظمی فرد)

 

 

پایگاه داده پیشرفته

 (د. ابدالی)

**************

برنامه ریزی استراتژیک

(فرد) (د. ابوزاده)

معماری سامانه های ذخیره سازی داده

(فرد) (د. احمدی)

 

 

آزمون و آزمون پذیری

(زوج) (د. کامران)

***************

مهندسی نرم افزار پیشرفته

(زوج) ( د.مردوخی)

****************

مدیریت توسعه نرم افزار

(زوج) (د. مردوخی)

 

سه­ شنبه

طراحی واسط کاربر

(د. کاظمی فرد)

 

معماری کامپیوتر پیشرفته

(د. رجب زاده)

 

 

 

 

 

معماری سیستم های موازی

(د. رجب زاده)

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه