کلاس های گروه زبان و ادبیات عرب (کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات عرب (کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     رشته مترجمی   15:30-17:30 13:30-15:30 12 - 10 10 - 8 ایام هفته         شنبه         یکشنبه مدلهای ترجمه       دوشنبه واژه شناسی و معادل گزینی   محاضره و مقاله نویسی   مبانی نظری ترجمه سه­ شنبه   فنون و روشهای پیشرفته ترجمه سمینار مسائل ترجمه ادبیات عربی در فارسی و بالعکس چهارشنبه         پنج شنبه       زبان و ادبیات عرب   15:30-17:30 13:30-15:30 12 - 10 10 - 8 ایام هفته نقد ادبی و مکاتب نقدی تحلیل و نقد  نثرعباسی     شنبه   تحلیل و نقد  شعرعباسی تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت روش تحقیق و سمینار یکشنبه تفاسیر ادبی قرآن کریم     تحلیل متون صرفی و نحوی دوشنبه         سه­ شنبه         چهارشنبه         پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات عرب (کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

رشته مترجمی

 

15:30-17:30

13:30-15:30

12 - 10

10 - 8

ایام هفته

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

مدلهای ترجمه

 

 

 

دوشنبه

واژه شناسی و معادل گزینی

 

محاضره و مقاله نویسی  

مبانی نظری ترجمه

سه­ شنبه

 

فنون و روشهای پیشرفته ترجمه

سمینار مسائل ترجمه

ادبیات عربی در فارسی و بالعکس

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

زبان و ادبیات عرب

 

15:30-17:30

13:30-15:30

12 - 10

10 - 8

ایام هفته

نقد ادبی و مکاتب نقدی

تحلیل و نقد  نثرعباسی

 

 

شنبه

 

تحلیل و نقد  شعرعباسی

تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت

روش تحقیق و سمینار

یکشنبه

تفاسیر ادبی قرآن کریم

 

 

تحلیل متون صرفی و نحوی

دوشنبه

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه