اخبار و انتصابات

راهنمای اضافه کردن فایل در صفحات شخصی اساتید
راهنمای اضافه کردن فایل در صفحات شخصی اساتید

 

تقویم آموزشی دانشگاه
تقویم آموزشی دانشگاه
برای دیدن برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1398 اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه های دانشجویان کارشناسی

اطلاعیه های دانشجویان ارشد

اطلاعیه های دانشجویان دکتری

اطلاعیه های استعدادهای درخشان