کارشناسی

اخبار و اطلاعیه های کارشناسی

اعلام آخرین مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در خصوص امتحانات پایان ترم3982 (99.3.13)

اطلاعیۀ ثبت نام پذیرفته‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ ورودی دورۀ کارشناسی سال 1397 دانشگاه رازی