اداره دانش آموختگان و امور نظام وظیفه

 

رئیس اداره دانش آموختگان و امور نظام وظیفه : طوبی دلنواز شهری

شماره اتاق: 206

شماره تماس:  34274579-083

کارشناسان اداره دانش آموختگان

مهوش علی حاصلی

معاون اداره

اتاق: 206

شماره تماس: 

یوسف حیدری

کارشناس امور نظام وظیفه

اتاق: 206

شماره تماس: 

شاپور جنگجو

کارشناس صدور مدارک

اتاق: 206

شماره تماس: 

حسین قاسمپور

کارشناس صدور مدارک

اتاق:

شماره تماس: 

 

 

شرح وظایف

 

۱. صدور نامه نظام وظیفه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

۲. صدور گواهی موقت در مقطع کارشناسی و کاردانی

۳. صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در مقطع کارشناسی و کاردانی

۴. صدور گواهی رتبه در در مقطع کارشناسی و کاردانی

۵. ارسال تاییدیه و ریزنمرات به دانشگاه‌ها و سایر مراکز و ادارت در سراسر کشور.

6. محاسبه هزینه آموزش رایگان برای دانشجوی دوره روزانه در مقطع کارشناسی و کاردانی

7. انجام امور نهایی فراغت از تحصیل دانشجویان که از دانشکده ها ارجاع گردیده

۸. ارسال بخشناامه‌های مربوط به فارغ التحصیلان به واحدهای تابعه و دانشکده ها