22911

اطلاعیه در خصوص گزارش پیشرفت پایان نامه ورساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای تمدید سنوات

بنام خدا به اطلاع می رساند؛ به منظور ارتقای سطح خدمات غیرحضوری، ثبت و دریافت گزارش پیشرفت پارسا برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (جهت تمدید سنوات) صرفا از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان (خدمت گزارش پیشرفت پارسا )...

بنام خدا

به اطلاع می رساند؛ به منظور ارتقای سطح خدمات غیرحضوری، ثبت و دریافت گزارش پیشرفت پارسا برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (جهت تمدید سنوات)  صرفا از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان (خدمت گزارش پیشرفت پارسا) انجام خواهد شد.

 

این خدمت شامل ۳ مرحله می باشد که در مرحله اول دانشجو گزارش خود را ایجاد نموده و پس از ثبت اطلاعات موردنیاز، آن را به کارتابل استاد راهنما ارسال می نماید.

 

در مرحله دوم استاد راهنما مطالب و گزارش ارسالی دانشجو را بازبینی و نظر خود را در ذیل گزارش ثبت خواهد نمود. توجه داشته باشید که نظر استاد راهنما بایستی شامل نکات زیر باشد:

 

  • وضعیت فعلی پارسا از لحاظ پیشرفت کار
  • زمان حدودی پیش بینی شده توسط استاد راهنمای محترم برای پایان کار و دفاع دانشجو
  • نظر صریح استاد راهنمای محترم در خصوص نحوه پیگیری امور توسط دانشجوی تحت راهنمایی

 

در مرحله سوم خدمت، گزارش موردنظر پس از تایید و ارسال توسط استادراهنما مستقیما به کارتابل کمیسیون موارد خاص ارجاع خواهد شد.

 

کلیه درخواستهایی که در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) از اول آذرماه ۱۴۰۰ به بعد ایجاد می گردند، در صورتی بررسی خواهند شد که گزارش استاد راهنمای محترم از طریق خدمت مربوطه ارسال شده باشد.

 


شناسه : 1665147

آخرین اخبار