معرفی واحد

 

بدون تردید آینده هر کشوری به شرط تداوم تلاشها و شکوفاتر کردن استعدادهای جوانان مبتکر و خلاق تضمین می شود. به همین دلیل در بسیاری از نظام های آموزشی کشورهای پیشرفته جایگاه و برنامه های خاصی برای شناسایی و کمک به شکوفایی این استعدادها در نظر گرفته شده است. بدیهی است افرادی که دارای توان و استعداد بیشتری هستند، باید مورد توجه قرار گیرند و از نیروهای خلاق و سازنده آنان بهره برداری مناسب تر و شایسته تری صورت گیرد.                                                                                                                                                                   

یکی از چالش های فراروی چنین حرکتی، فراهم آوردن موقعیت هایی است که این استعدادها مجال رویش یابند و از این رو یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر شناسایی و تربیت استعدادهای جوانان این مرز و بوم بوده است.

در سند چشم انداز توسعه کشور، آموزش عالی به عنوان یکی از نهادهای اصلی تربیت نیروهای خلاق و مبتکر در کشور مورد توجه خاص و ویژه میباشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود مورخ 1375/09/06 با هدف شکوفاسازی استعدادهای درخشان در آموزش عالی، شورایی با عنوان «شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی» را تشکیل داد.

عمده اهداف این شورا عبارت بودند از:

ـ تعیین سیاستها و راهنمایی های عملیاتی به منظور شکوفاسازی استعدادهای درخشان در آموزش عالی

ـ تصویب طرحها، آیین نامه ها و برنامه های آموزشی خاص استعدادهای درخشان

ـ تعیین ضوابط و معیارهای انتخاب دانشگاهها و مراکز اجرایی

ـ صدور مجوز اجرای برنامه های خاص استعدادهای درخشان به دانشگاهها و مراکز واجد شرایط

ـ نظارت بر نحوه اجرای برنامه های مصوب و ارزیابی اثربخشی اجرای برنامه ها و

پس از تصویب کلیات طرح شکوفاسازی و جذب استعدادهای درخشان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه ی طرح تشکیل دفتر استعدادهای درخشان در دانشگاه ها شکل گرفت و این دفاتر درحوزه معاونت آموزشی دانشگاه های مختلف تأسیس شد.

دانشگاه رازی نیز از اوایل سال تحصیلی 79 دفتراستعداد درخشان را در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه راه اندازی نمود که هدف اصلی از تشکیل این دفتر، جذب، شناسایی، حمایت و هدایت دانشجویان استعدادهای درخشان و اعتلای سطح علمی آنان است.                                                                                            

 

شرح وظایف دفتر استعدادهای درخشان

 

1- شناسایی کلیه دانشجویانی که مشمول استفاده از آیین نامه و دستورالعملهای مربوط به استعدادهای درخشان دانشگاه می باشند.(دانشجویانی که ثبت اختراع دارند یا طرح پژوهشی و000)

2- بررسی و معرفی دانشجویان ده درصد برتر و اعلام برگزیدگان مشمول ماده 2  آئین نامه شماره   3536/21 مورخ 31/6/86 (پذیرش بدون آزمون) هر ورودی به تفکیک رشته وگرایش به  سازمان سنجش آموزش کشور (برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)                                                                                                                                 

3- بررسی و گزینش وضعیت متقاضیان ده درصد دوم (پذیرش از دانشگاه های دیگر) مطابق آئین  نامه شماره 3536/21 و اعلام به دانشکده های دانشگاه رازی به منظور ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد .)

4- متقاضیان دوره دکتری که حائز شرایط باشندوفرم تقاضای پذیرش را تکمیل نموده و نسبت به تحویل مدارک به دفتر استعدادهای درخشان اقدام نموده باشند ، این دفتر پس از بررسی مدارک وسوابق متقاضی و اطمینان از داشتن شرایط آنها، اقدام به معرفی نفرات برگزیده به دانشکده های مربوطه نموده و پس از گذراندن سلسله مراتب لازم در دانشکده و موفقیت در مصاحبه واعلام نظر دانشکده، بررسی نهایی شده ودر صورت تایید، جهت ثبت نام موقت به اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه معرفی شده و کلیه مدارک ومستندات مربوطه جهت اظهار نظر قطعی به سازمان سنجش ارسال میگردد.                                                                                                                                         

5- انتشار هرگونه خبر یا آگهی پذیرش دانشجو در دانشگاه های دیگر از طریق سایت دانشگاه رازی و اطلاع رسانی به دانشکده های مربوطه از طریق نامه نگاری.

6-نظارت و پیگیری در اجرای بخشنامه ها و آیین نامه ها و چگونگی تخصیص هزینه اعتبارات مربوطه

7- ایجاد بستر مناسب علمی و فرهنگی و رفاهی در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان

8-ارائه خدمات مشاوره ای و تقدیر از دانشجویان مبتکر و مخترع

9- برگزاری همه ساله مراسم تقدیر از دانشجویان و دانش آموختگان برتر دانشگاه ونظارت همه جانبه و هماهنگی با  سایرقسمتهای مورد نیاز به همکاری دانشگاه وهدایت کلیه امور مربوط به انجام هرچه بهتر مراسم.

10- ایجاد هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور حمایت از اجرای پژوهشهای علمی دانشجویان ممتاز

11- معرفی دانشجویان برتر به بنیاد ملی نخبگان استان به منظور بهره مندی این عزیزان ازتسهیلات بنیاد

12- معرفی دانشجویان برتر حائز شرایط برای شرکت در المپیادها ی علمی و حمایت و پشتیبانی از دانشجویان معرفی شده برحسب نیاز برای شرکت در المپیاد ازقبیل برگزاری کلاسهای آمادگی برای شرکت در المپیاد                  

13- سایر امور مربوط به هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان

14- بررسی نیاز دانشکده ها برای ایجاد رشته های جدید در دانشگاه رازی و بررسی داشتن شرایط  مربوط به راه اندازی رشته ها ی هر دانشکده  و ارسال مدارک مربوطه به دفتر گسترش وبرنامه ریزی آموزش عالی تهران و پیگیری امور مربوطه تا حصول نتیجه نهایی.                                                                                                                       

15- بررسی نیاز دانشگاه جهت ایجاد دانشکده های جدید با توجه به توان و تخصص نیروهای علمی دانشگاه و پیگری امور مربوطه از طریق دفتر گسترش حتی رفتن به تهران و پیگیری امور

16- ایجاد تآمل و ارتباط بین دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه رازی با بنیاد نخبگان استان و برگزاری جلسات و تبادل نظر با این بنیاد

17- فراهم آوردن امکانات ارتباط بین استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان از طریق ارتباط اینترنتی در سایت دانشگاه

18- برگزاری همه ساله المپیادعلمی دانشجویی غیر متمرکز کشوری و انجام تمامی امورمربوط  به هدایت وبرگزاری مطلوب المپیاد. دانشگاه رازی در سال 96 از سوی سازمان سنجش به عنوان دبیرخانه منطقه 5 انتخاب و کلیه امور مربوط به برگزاری المپیاد مربوط به دانشگاه های منطقه 5 را انجام می دهد.                                                              

19- صدور گواهی استعداد درخشان برای دانشجویانی که از طریق استعدادهای درخشان در مقطع بالاتر پذیرفته شده اند صدور گواهی تایید رتبه المپیاد و...

20- برگزاری کارگاه های آموزشی برای تبیین آئین نامه های بنیاد ملی نخبگان و استعدادهای درخشان