شرح وظایف

 
  1. محاسبه و گزارش حق التدریس اعضای هیات علمی واحدهای آموزشی و پژوهشی و اساتید مدعو
  2. انجام امور ثبت نام اساتید در سامانه گلستان و تخصیص کد استادی 
  3. صدور گواهی اشتغال به تدریس اساتید مدعو
  4. نظارت بر اجرای بخشنامه های مصوب هیات امنا در خصوص  حق التدریس 
  5. ثبت خدمات اجرایی اعضای هیات علمی در سامانه آموزشی گلستان 

 

اطلاعات تماس

 

 

مسئول واحد حق التدریس :

بهاره زندی مهر

 

تلفن :

08334274581

 

فاکس :

 08334274581

 

شماره اتاق :

217