61507

راهنمای سامانه ویانا (جدید) - مختص دانشجویان

آموزش های مربوط به دانشجویان راهنمای کلی دانلود فایل Adobe Connet Add-in راهنمای فعال کردن...


 


 

 

 

 

آموزش های مربوط به دانشجویان

راهنمای کلی

 

دانلود فایل Adobe Connet Add-in

 

راهنمای فعال کردن Popup در مرورگر Chrome

راهنمای فعال کردن Popup در مرورگر IE

 

 

 

جدول دسترسی به برنامه هفتگی ارائه مجازی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰   (درحال بروزرسانی)

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده دامپزشکی

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده فنی مهندسی

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده علوم اجتماعی

برنامه ارائه غیرحضوری دروس پردیس کشاورزی  

 برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده علوم

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده علوم ورزشی

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده شیمی 

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده کشاورزی سنقر

گروه معارف اسلامی

 

 

 


شناسه : 1688822

آخرین اخبار