18281
نشست معاونت آموزش با معاونین آموزش دانشکده ها برگزار شد.

جلسه آموزشی دانشگاه دوم اسفند 1402

گزارش تصویری :

جلسه معاونت آموزشی با معاونین آموزشی دانشکده‌های دانشگاه رازی در تاریخ 2 اسفند 1402 برگزار شد.


شناسه : 12634345

آخرین اخبار