18628
قابل توجه پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مشترك با دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري بهمن ماه سال 1402

ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های مشترک با دانشگاه فرهنگیان

اطلاعيه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد
 

 اطلاعيه پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مشترك با دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري بهمن ماه سال 1402


 


شناسه : 12600129

آخرین اخبار